Military Coup in Thailand 2006
Posted by admin at 11:43 am in Daily Diary

วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับประเทศไทย (จริงๆก็เริ่มตั้งแต่คืนวาน) ทำให้วันนี้ไม่ต้องไปทำงานเพราะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร อิอิ เลยโชคดีไป เพราะเมื่อวานติดตามข่าวสารทาง Internetซะดึก ง่วงมากๆ ก็ขอบันทึก Blog ไว้เตือนความจำซะหน่อยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น
——————————————
รัฐประหาร (ฝรั่งเศส: coup d’état อ่านว่า คู-เด-ต้า) หมายถึงการล้มล้างรัฐบาลที่ บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือรัฐทั้งรัฐเสมอไป และมิจำเป็นต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือนองเลือดเสมอไป เช่นหากกลุ่มทหารอ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศชาติผิดพลาด และจำเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจ จึงใช้กำลังบังคับให้ออกจากตำแหน่งและประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันที เยี่ยงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการก่อรัฐประหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
———————————————————–
ปฏิวัติ กับ รัฐประหาร ต่างกันนะ

ปฏิวัติ (revoluton)

หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบหรือระบอบการปกครองประเทศ จากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างสิ้นเชิง เช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส (เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ)หรือ ในประเทศไทย ก็คือสมัย ร๗ ที่เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ)

ส่วน รัฐประหาร(coup de ta)

หมาย ถึง การใช้กำลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาล โดยระบอบการปกครองยังคงเดิม เช่น การรัฐประหารสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือ สมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ ซึ่งจะเห็นว่า เปลี่ยนแปลงเฉพาะคณะรัฐบาลเท่านั้น โดยที่ประเทศไทยยังคงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเช่นเดิม

จาก http://www.bloggang.com/

Leave a Comment


  • Links

  • Store

  • Meta


  • eXTReMe Tracker